POWER KARAOKE

POWER KARAOKE (7 sản phẩm)

QUẢN LÝ NGUÒN Q10.000

2.400.000 đ

POWER NGUỒN Q10.000
TVL -S4800

18.000.000 đ

là dòng power chuyên cho karaok - show sự kiện 
thiêt kế với 64 sò nguồn tăng phô cho sức mạnh và chất âm trong sạch mạnh mẽ

CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT AAP S4400

15.000.000 đ

CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT AAP S4400

TVL TX 4100

14.500.000 đ

TVL TX 4100

AF-4100

18.000.000 đ

"Ampli :
- Công suất: 4 x 1000W 8 Ohm
- Công suất: 4 x 1600W 4 Ohm
- Công suất: 2 x 2000W @ 8 Ohm (Bridged)
- Chuẩn Ampli: Class D
- Tần số đáp ứng: 20 Hz - 20 kHz
- THD: 400
- Crosstalk: > 70 dB
- Gain: 38 dB
- Input sensitivity: 0.775V 1.0v , 1.4v"
AF-4850
-2%

13.720.000 đ 14.000.000 đ

"Ampli cho loa Fullrange:
- Công suất: 4 x 800W 8 Ohm
- Công suất: 4 x 1200W 4 Ohm
- Công suất: 2 x 2400W @ 8 Ohm (Bridged)
- Chuẩn Ampli: Class D
- Tần số đáp ứng: 20 Hz - 30 kHz
- THD: 400
- Crosstalk: > 70 dB
- Gain: 38 dB
- Input sensitivity: 0.775V 1.0v , 1.4v"
AF-4150

22.000.000 đ

"Ampli cho loa Fullrange:
- Công suất: 4 x 1500W 8 Ohm
- Công suất: 4 x 2200W 4 Ohm
- Công suất: 2 x 3000W @ 8 Ohm (Bridged)
- Chuẩn Ampli: Class D
- Tần số đáp ứng: 20 Hz - 20 kHz
- THD: 400
- Crosstalk: > 70 dB
- Gain: 38 dB
- Input sensitivity: 0.775V 1.0v , 1.4v"